Bu lông lục giác chìm đầu trụ

Bu lông lục giác đầu trụ là linh kiện và phụ kiện cơ khí chế tạo máy in 3d đem lại vẻ đẹp chuyên nghiệp và sự chắc chắn cho kết cấu khung máy in 3d.

6001.000

Xóa sạch
So sánh

Mô tả

Bu lông lục giác chìm đầu trụ

Bu lông lục giác chìm đầu trụ

Bu lông lục giác chìm đầu trụ

Bu lông lục giác chìm đầu trụ

Bu lông lục giác chìm đầu trụ | M3 | M4 | Lục giác

Bu lông lục giác chìm đầu trụ

X