Ống kết nối nhựa xanh trắng

Ống kết nối nhựa xanh trắng

5.000

Số lượng
So sánh

Mô tả

Ống kết nối nhựa xanh trắng

Tên sản phẩm: Đầu nối màu trắng

Đường kính ống: 6mm

Vật liệu: PTFE

Sử dụng sản phẩm: in 3D

Phân loại màu sắc: Xanh lam và Trắng

Ống kết nối nhựa xanh trắng

 

X