PCB mini breadboard XY25 (25 lỗ)- (1 Cái)

PCB mini breadboard XY25 (25 lỗ)

Giá tính trên 1 chiếc

10.000

Số lượng
So sánh

Mô tả

PCB mini breadboard XY25 (25 lỗ)

Giá tính trên 1 chiếc

Kích thước: 21mm x 16mm

X