Puly tời nhựa in 3mm (gắn động cơ) trục 5mm

Chất liệu: Đồng. Chiều cao: 13mm. Trục động cơ: 5mm. Kích thước đường kính ngoài: 12mm. Dùng cho nhựa in 3mm

25.000

Số lượng
So sánh

Mô tả

Puly tời nhựa in – gắn động cơ trục 5mm – Dùng cho nhựa in 3mm

Thông số kỹ thuật:

  • Chất liệu: Đồng
  • Kích thước đường kính ngoài: 12mm
  • Chiều cao: 13mm
  • Trục động cơ: 5mm

 

Puly tời nhựa in - gắn động cơ trục 5mm

Puly tời nhựa in - gắn động cơ trục 5mm

Puly tời nhựa in - gắn động cơ trục 5mm

Puly tời nhựa in - gắn động cơ trục 5mm

Puly tời nhựa in – gắn động cơ trục 5mm

X